Font Size

SCREEN

Cpanel
Νέα σε τίτλους:

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ «ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 Α.Ε.» (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ «ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 Α.Ε.»
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Παρουσιάζονται στο άρθρο αυτό μόνο τά οικονομικά στοιχεία του Ενημερωτικού Δελτίου. Τά οποία θεωρούνται από την μεγάλη πλειοψηφία τα πιό «πιασιάρικα», παραγνωρίζοντας την σημασία που έχουν οι υπόλοιπες παράμετροι. Γι’ αυτό όποιος ξεκίνησε από αυτό το άρθρο την εξοικείωση του με το Ενημερωτικό Δελτίο καλά θα κάνει να διαβάσει και τά υπόλοιπα.

Ας δούμε λοιπόν τά ευρήματα μας αναλυτικά:

 • Στην παράγραφο Β11 σελ.13 η εταιρεία μας ενημερώνει ότι τά κεφάλαια της δεν θα επαρκέσουν για το 2014 και ότι μόνο για το 2014 θα χρειαστεί κεφάλαια 26 εκ. την στιγμή που το συνολικό κόστος με το Φ.Π.Α. είναι προϋπολογισμένο στα 80 εκ. Για την ανάλυση του κόστους κατασκευής ανά φάση κατασκευής και είδος εργασίας βλέπε σελ.7-8, 54 & 80-81. Μαθαίνουμε επίσης ότι η εταιρεία θα ζητήσει από το Δημόσιο την επιστροφή του Φ.Π.Α. –εκτός αυτού που θα επιβαρύνει την χρηματοδότηση της Περιφέρειας– που θα πρέπει να πληρώνει κατά τη διάρκεια κατασκευής το οποίο υπό κανονικές συνθήκες θα συμψήφιζε με εκείνο των πωλήσεων της.
 • Στην παράγραφο 2.2 αναφέρονται οι «κίνδυνοι που σχετίζονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα» όπου και μαθαίνουμε ότι τά έσοδα της «Δικέφαλος 1924 Α.Ε.» θα προέρχονται από: την ονοματοδοσία του γηπέδου και των θυρών του, τις σουίτες, τις διαφημιστικές πινακίδες, τις εκδηλώσεις, την ενοικίαση εμπορικών χώρων του γηπέδου καθώς και από το ποσοστό επί των εισιτηρίων, το οποίο μένει να συμφωνηθεί με την οριστική σύμβαση είτε με το Σωματείο είτε με τον διάδοχο του για το τμήμα ποδοσφαίρου (την νέα Π.Α.Ε.).
 • Στην παράγραφο 2.2.3 δίνονται κάποια οικονομικά στοιχεία του έργου, τά οποία επαναλαμβάνονται και στη συνέχεια αναλυτικότερα, γι’ αυτό και δεν θα ασχοληθούμε εδώ με αυτά.
 • Η παράγραφος 2.2.7 έχει μεγάλο ενδιαφέρον έτσι ή αλλιώς. Εκεί η εταιρεία αναφέρει την πιθανή εξάρτηση που ενδέχεται να έχει από τον υιό Μελισσανίδη. Όπως έχει ήδη αναφερθεί πιο πάνω (παρ. Β6 σελ.9-10) ο υιός Μελισσανίδης κατέχει το 98,50% (καταβάλλοντας 985 χιλ. ευρώ) του ιδρυτικού μετοχικού κεφαλαίου. Αρχικά είχε εκδηλώσει την πρόθεση να καταβάλει στην αύξηση 9 εκ., αλλά στις 11/12/2013 δήλωσε ότι θα καταβάλλει 100 χιλ. στο κατά προτεραιότητα όριο. Δηλαδή θα βάλει από 100 χιλ. έως 9 εκ.
 • Σημαντική επίσης είναι η παράγραφος 2.2.9 στην οποία και γίνεται αναφορά για άλλη μία φορά των οικονομικών δεδομένων του έργου κυρίως ως προς την επάρκεια των κεφαλαίων της εταιρείας και πως αυτή σκοπεύει να το χρηματοδοτήσει.
 • Η παράγραφος 2.3.2είναι η πλέον αποκαλυπτική του Ενημερωτικού Δελτίου. Μαθαίνουμε πώς η «Δικέφαλος 1924 Α.Ε.» έχει υπογράψει για λογαριασμό της Ερασιτεχνικής δύο συμβάσεις χορηγίας. Στις 30/8/2013 με την FORTHNETA.E. (διάβαζε NOVA) για 1,2 εκ. σύν Φ.Π.Α. πληρωτέα σε 6 μηνιαίες δόσεις από Οκτώβριο του 2013 έως τον Μάρτιο του 2014. Επίσης στις 12/9/2013 υπέγραψε σύμβαση με τον Ο.Π.Α.Π. με συνολικό τίμημα 1,94 εκ. συν Φ.Π.Α. Ενδιαφέρουσα είναι η ανάλυση του τιμήματος: κύρια χορηγία 600 χιλ., 140 χιλ. για την παραχώρηση στον Ο.Π.Α.Π. της πλήρους βάσης δεδομένων του ποδοσφαιρικού τμήματος για 3 χρόνια(;), 120 χιλ. με την παράδοση της μέτρησης της χορηγικής αξίας(!), 80 χιλ. αν στο τέλος της χρονιάς η πληρότητα στους εντός έδρας αγώνες ξεπεράσει τις 60 χιλ. θεατές(!), 500 χιλ. για την μετονομασία του προπονητικού κέντρου στα Σπάτα για δύο χρόνια και 500 χιλ. για τήν αναβάθμιση των εγκαταστάσεων στα Σπάτα. Τα 600 χιλ. πληρώνονται σε τρείς δόσεις (200, 300 & 100 χιλ. αντίστοιχα), τά 80 χιλ. πληρώνονται εφάπαξ και όλα τά υπόλοιπα σε δύο δόσεις. Και οι δύο συμβάσεις είναι ετήσιες, εκτός της μετονομασίας του προπονητικού κέντρου που είναι διετής. Δεν θα αναφερθούμε στις ρήτρες που υπάρχουν στις συμβάσεις, γιατί τις θεωρούμε τελείως προσχηματικές. Για όποιον ενδιαφέρεται ας διαβάσει τις παραγράφους 3.4.3.3 & 3.4.3.4 όπου και δίνονται όλες οι πληροφορίες.
 • Για να έχει το δικαίωμα να ενεργεί για λογαριασμό της Ερασιτεχνικής η «Δικέφαλος 1924 Α.Ε.» όφειλε να έχει σύμβαση μαζί της. Αυτή την σύμβαση υπέγραψε έστω και ετεροχρονισμένα την 16η Δεκέμβρη 2013. Με την γενικόλογη και ασαφή αυτή σύμβαση (όπως λέει και το πόρισμα του δικηγορικού γραφείου που την έλεγξε) η «Δικέφαλος 1924 Α.Ε.» αναλαμβάνει την ευθύνη να βρίσκει χορηγίες για τό ποδοσφαιρικό τμήμα (ίσως επειδή το Σωματείο είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα). Η διάρκεια της είναι από 30/8/2013 έως 30/6/2015. Η «Δικέφαλος 1924 Α.Ε.» θα λαμβάνει προμήθεια 2% στην διαφορά –αν προκύπτει– των χορηγιών μείον τά έξοδα του ποδοσφαιρικού τμήματος. Σε εκτέλεση αυτής της σύμβασης η Ερασιτεχνική στο χρονικό διάστημα 5/9/2013 έως 30/11/2013 τιμολόγησε στην «Δικέφαλος 1924 Α.Ε.» το ποσό των 1.068.344,75 συν Φ.Π.Α. (1.314.064,04), το οποίο αφορά στα έξοδα του τμήματος, ενώ η «Δικέφαλος 1924 Α.Ε.» έχει πληρώσει στην Ερασιτεχνική 1.112.564 έως 29/1/2014 εξοφλώντας αντίστοιχα τιμολόγια της.

Στο 3ο κεφάλαιο του Ενημερωτικού Δελτίου σελ. 39-40 αναλύονται τα οικονομικά στοιχεία τής εταιρείας:

 • Η «Δικέφαλος 1924 Α.Ε.» για το διάστημα 5/9/2013 έως 30/11/2013 εμφανίζει ζημιές 67.340 ευρώ.
 • 40.234,58 ευρώ δαπάνησε για την εκδήλωση στην οποία παρουσίασε το επενδυτικό πλάνο της.
 • 2.026 ευρώ πληρώθηκαν για συμβολαιογράφους.
 • 250 ευρώ για μηχανογραφικές εργασίες.
 • 21.200 για αμοιβές τρίτων.
 • 1.161,16 για διάφορα έξοδα.
 • 2.295,95 ευρώ είναι οι καταλογισμένες αποσβέσεις.
 • Το κονδύλι της «Αναπόσβεστης Αξίας Εξόδων Εγκατάστασης» ύψους 9.184 ευρώ αφορά στα έξοδα της κατάθεσης του ιδρυτικού κεφαλαίου που αρχικά ήταν 11.479,72 ευρώ και τά οποία μέχρι και το 2013 η εταιρεία απόσβενε σε 5 ετήσιες δόσεις.
 • Το κονδύλι της «Αναπόσβεστης Αξίας Ακινητοποιήσεων» ύψους 462.100 ευρώ αφορά έργα σε εκτέλεση για την κατασκευή του γηπέδου. Το παραπάνω κονδύλι δεν υπόκειται σε απόσβεση μέχρι τά έργα που αφορά να ολοκληρωθούν οπότε και αρχίζουν να υπολογίζονται οι αποσβέσεις.
 • Η εταιρεία έχει απαιτήσεις από Ο.Π.Α.Π. & FORTHNET(τους έχει τιμολογήσει και δεν έχει εισπράξει) 605.313 ευρώ.
 • Στο Ταμείο της υπάρχουν 1.218.652 ευρώ.
 • Οι υποχρεώσεις της εταιρείας σε κατασκευαστικές και μελετητικές εταιρείες είναι 259.531 ευρώ.
 • Το κονδύλι «Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού» ύψους 1.103.058 ευρώ είναι οι προ-τιμολογήσεις της εταιρείας σε Ο.Π.Α.Π. & FORTHNET οι οποίες αν και έχουν γίνει ως έσοδα αφορούν ερχόμενες χρήσεις και δεν καταλογίζονται στις τρέχουσες πωλήσεις. Αν καταλογίζονταν στις τρέχουσες πωλήσεις, η εταιρεία θα παρουσίαζε κέρδη.
 • Τέλος το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ύψους 1 εκ. ευρώ –το οποίο αποτελεί και το Ταμείο της εταιρείας– μειώθηκε λογιστικά κατά το ποσό των ζημιών (σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 932.660 ευρώ ή παρόν μετοχικό κεφάλαιο).
 • Όπου βλέπετε στο Δελτίο «Ταμειακές Ροές» εννοούνται οι εισπράξεις μετρητών. Τά ποσά μέσα σε παρένθεση είναι αρνητικά δηλαδή πίστωση.
 • Η εταιρεία έχει απαίτηση από το Δημόσιο για Φ.Π.Α. 61.702,99 ευρώ.  
 • Στην σελίδα 54 η εταιρεία πληροφορεί για τον σχεδιασμό της σχετικά με την χρηματοδότηση η οποία θα προέλθει από:

Κεφάλαια της εταιρείας

30   εκ.

Περιφέρεια Αττικής

20   εκ.

Τραπεζικός δανεισμός 10ετής

20   εκ.

Επιπλέον τραπεζικός δανεισμός 2ετής

10,6 εκ.

Σύνολο

80,6 εκ.

 • Η εταιρεία θα εκχωρήσει στην τράπεζα για την εξασφάλιση του δανείου των 20 εκ. την σύμβαση ονοματοδοσίας. Εναλλακτικά του δανεισμού μπορεί να προχωρήσει σε νέα αύξηση κεφαλαίου, η οποία ουσιαστικά είναι μια μορφή άτοκου δανεισμού.
 • Δεν μπορεί να προσδιοριστεί από τώρα το ποσό που θ’ απαιτηθεί για τόκους των δανείων.

 

 

10 Μάρτη 2014.
παρατηρητής 1.

Διαβάστηκε 8614 φορές
 
 
   
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Χρονολόγιο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ «ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 Α.Ε.» (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)